Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

LadyKamikaZe
19:53
2601 0739 500
Reposted fromnezavisan nezavisan
LadyKamikaZe
19:53
2607 5e85 500
Reposted fromnezavisan nezavisan
LadyKamikaZe
19:52
1465 ce88
Reposted fromadkagar adkagar viaszydera szydera
LadyKamikaZe
19:52
3656 8473
Reposted fromdelain delain viawishyouwerehere wishyouwerehere

December 28 2017

LadyKamikaZe
16:58
Czasem czuję się jak fragment puzzli, który zaplątał się z innego pudełka. Trochę się wyróżnia: inną barwą i fakturą. Może nawet gdzieniegdzie jest przyprószony brokatem. Ale nadal nie pasuje do reszty. Wepchnięty siłą w niewłaściwą układankę, gnie się i traci swój własny kształt. Będąc sobą może być tylko oddzielnie od innych.
— Przemyślenia Trzeźwego Człowieka
Reposted fromstormymind stormymind viaszydera szydera
LadyKamikaZe
16:56
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viaszydera szydera
LadyKamikaZe
16:56
Sens mojej egzystencji? Gromadzenie złudzeń.
— Emil Cioran - Zeszyty 1957- 1972
Reposted fromintotheblack intotheblack viaszydera szydera
LadyKamikaZe
16:55
LadyKamikaZe
16:53
4950 8029 500
...M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
LadyKamikaZe
16:53
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
LadyKamikaZe
16:50
LadyKamikaZe
16:50
W życiu musimy się pożegnać z wieloma rzeczami. Nie dlatego, że chcemy. Życie po prostu tak jest skonstruowane. 
Żegnamy się z dzieciństwem.
Z młodością.
Ze złudzeniami.
Witamy ze strachem.
Nie potrafimy zapominać. Całymi latami przeżywamy, co by było gdyby. Liczymy na cud. Że spotkamy kogoś i ten ktoś nas uratuje i miłość będzie taka, jak na amerykańskich filmach. Że spadnie jebany meteoryt i wszystko się zmieni. Albo wygramy w Lotto. A chodzi o to, aby stanąć w obliczu prawdy:
Kim już nie będę.
Ale kim mogę być?
Co straciłem.
Ale co mogę zyskać?
— Piotr C.
LadyKamikaZe
16:46
Nie sądzę, żebym się do tego nadawała. Do relacji chłopak-dziewczyna, osoba-osoba. Ja po prostu nikomu nie ufam. Nikomu. A im bardziej mi na kimś zależy, tym bardziej narasta we mnie pewność, że ta osoba się mną szybko zmęczy i będzie chciała się wycofać.
— Rainbow Rowell "Fangirl"
LadyKamikaZe
16:45
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. A przecież żal.
— Ignacy Karpowicz, "Sońka"
LadyKamikaZe
16:45
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
LadyKamikaZe
16:45
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
16:44
Wszystko przecież w końcu, do cholery mija.
— Jakub Zulczyk (via introwertyzm-egzaltacyjny)
16:43
LadyKamikaZe
16:43
“Jeśli mnie pytasz, co złego jest w miłości, to ci powiem - boję się, że lada moment zostaniesz tą cząstką tlenu, bez której nie będę mógł oddychać.”
— Piotr Adamczyk.
LadyKamikaZe
16:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl